MIC GHID DE BUNE PRACTICI PENTRU EXPERTII CONTABILI JUDICIARI 


 

 ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI JUDICIARI

 
Stimați colegi experți contabili judiciari,

Transmiterea pe mail ceccararges@ceccararges.ro 
sau depunerea la sediul filialei Argeș a fișei de opțiuni în anul 2019 pentru înscrierea în Grupul Experților Judiciari se realizează până la data limită de 15.02.2019.

Înscrierea în GEJ este conditionată de obținerea vizei anuale pentru 2019.

 

Fișa de opțiuni


 

21 IUNIE 2018

 În atenția experților contabili judiciari

CECCAR Filiala Argeș pune la dispoziția experților contabili judiciari – membri ai Filialei, sălile disponibile din clădirea sediului – Pitești, str. C-tin Brâncoveanu nr.4 - pentru convocarea părților și/sau experților contabili recomandați ai părților.

 

Sălile vor fi puse la dispoziție pe bază de programare, în timpul programului de lucru al Filialei.


 

 Expertiză contabilă

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009