Astazi 11 martie 2020, s-au dispus urmatoarele:

 

 1. amânarea desfășurării examenului de aptitudini programat a avea loc în perioada 13 și 15 martie 2020 până la o dată ce va fi stabilită ulterior.
 2. taxa de înscriere achitată de candidații înscriși la examenul de aptitudini din perioada 13 și 15 martie 2020 rămâne valabilă pentru următoarea sesiune a examenului.

 

În atenția candidaților înscriși la examenul de aptitudini din

Argeș, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinți și Olt

 

 

 

Pentru buna organizare și desfășurare a Examenului de aptitudini din luna martie 2020 vă comunicăm următoarele aspecte:

Probele scrise din 13 și 15 martie 2020 se vor desfășura la  Universitatea Constantin Brâncoveanu, strada Calea Bascovului nr. 2A, amfiteatrul I, Pitești.

Candidat EC

Vineri - 13.03.2020

18.00 – 21.00 (3 ore)

Fiscalitate (proba 1)

Drept (proba 1)

Duminica - 15.03.2020

09.00 - 12.00 (3 ore)

Contabilitate (proba 2)

Etica (proba 2)

12.00 - 14.00 (Pauza 2 ore)

-

14.00 - 17.00 (3 ore)

Audit (proba 2)

Evaluare ec (proba 2)

Expertiza contabila (proba 2)

Candidat EC - prima proba conține subiecte din ariile de competență fiscalitate și drept (vineri, 13 martie)

Candidat EC - a doua proba proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate, audit, analiza economico-financiară și evaluarea economică a întreprinderilor, expertiză contabilă și etica profesioniștilor contabili (15 martie)

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 7 la fiecare probă.

Candidat CA

Duminica - 15.03.2020

09.00 - 12.00 (3 ore)

Contabilitate (proba 1)

Etica (proba 1)

12.00 - 14.00 (Pauza 2 ore)

 

14.00 - 17.00 (3 ore)

Fiscalitate (proba 2)

Drept (proba 2)

Candidat CA - prima proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili  (15 martie)

Candidat CA - a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate și drept  (15 martie)

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 7 la fiecare probă.

 

Intrarea in sală este permisa incepand cu ora 17.30 in data de 13 martie 2020 si ora 08:30 in data de 15 martie 2020, pe baza cărții de identitate.

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră.  

 De la intrarea în sală a candidaţilor până la predarea lucrărilor este realizată înregistrarea audio-video a examenului.  


 

  In atentia candidatilor la examenul de aptitudini 13-15 martie 2020

Pe site-ul CECCAR  a fost postata Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil si de contabil autorizat, programa care se afla în curs de avizare de către Ministerul Finanțelor Publice.
 Înscrierea stagiarilor se realizează de către filiala Corpului din raza de domiciliu a candidatului sau în cadrul filialei unde a efectuat stagiul. Termen limita de inscriere 26 februarie 2020.
 
In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, 00/33 din 17 februarie 2000, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 11/215 din 15 februarie 2015, publicată în M.O nr. 142 din 25 februarie 2015, dosarul va contine:
 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu - se elibereaza de filiala;
 • raport de stagiu – se elibereaza de filiala;
 • foaie matricola – se elibereaza de filiala;
 • copie legalizata a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • copie a certificatului de casatorie/divort
 • certificat de cazier judiciar in original
 • certificat medical emis de medic psihiatru/neurolog din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină- original;
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi la nivelul filialei, precum şi în funcţie de criteriul teritorialităţi, dupa centralizarea candidaților înscrisi vă vom transmite centrele de examen.
 
 Sesiunea examenului de aptitudini din luna martie 2020 se organizează în zilele de 13 şi 15 martie 2020 în centrele de examen care vor fi stabilite pentru această sesiune de examen si va avea urmatoarea structura:
- Categoria expert contabil:
                        - vineri, 13 martie 2020: proba scrisa (3 ore) din Audit, Evaluare si Doctrina si deontologie profesionala
                        - duminica, 15 martie 2020: proba scrisa (3 ore) din Contabilitate + Pauza (2 ore) + proba scrisa (3 ore) din Fiscalitate, Expertiza contabila si Drept
- Categoria contabil autorizat:

                       - duminica, 15 martie 2020 proba scrisa (3 ore) din Contabilitate + Pauza (2 ore)+ proba scrisa (3 ore) din Fiscalitate, Drept si Doctrina si deontologie profesionala.                          


 

Examenul de aptitudini: rezultatele în urma contestațiilor la proba scrisă din 9 noiembrie 2019 


Vă facem cunoscut faptul că rezultatele contestațiilor la proba scrisă a examenului de aptitudini din data de 09 Noiembrie 2019 au fost afişate.

Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 16 noiembrie 2019 începând cu ora 09.30, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

La proba orală vor participa numai candidaţii care au obţinut minim media 7,00 la scris; identificarea candidatului se va face la intrarea în sala de examen, după buletinul de identitate şi legitimaţia de examen. Nota de promovare pentru proba orală este 7,00.

 Pentru vizualizarea rezultatelor la examen - click aici

Pentru vizualizarea rezultatelor la contestații - click aici

 


 

 Rezultate Examen de APTITUDINI

- proba scrisă 09 noiembrie 2019 -

Rezultate Examen de acces 2019

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 13 noiembrie 2019, ora 10.00 -14 noiembrie 2019, ora 10.00, se pot depune contestaţii de către candidatii nepromovati, pe adresa de e-mail contestatii@ceccaro.ro.
Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 16 noiembrie 2019 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

 

La proba orală vor participa numai candidații care au obținut minim media 7,00 la scris; identificarea candidatului se va face la intrarea în sala de examen, după cartea de identitate și legitimația de examen. Nota de promovare pentru proba orală este 7,00.


 

 

În atenția candidaților înscriși la examenul de aptitudini 

 

Examenul din data de 09.11.2019 se va desfășura începând cu ora 09:00, conform listelor de mai jos:   
Filiala CECCAR București (parter) - Amfiteatru Grigore Trancu Iași -  Click aici
Sediul Central - CECCAR România (etaj 4) – Sala Spiridon Iacobescu - Click aici
Intrarea candidaților în sala de examen se va face în intervalul orar 08:30 – 09:00 pe baza cărtii de identitate.  
 •          Examenul pentru categoria expert contabil va avea următoarea structură:
                     Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională
                     Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză
                     Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.
 •          Examenul pentru categoria contabil autorizat va avea următoarea structură:
                     Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională 
Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră.   

 

 


 Sesiune extraordinară a Examenului de aptitudini :  09 noiembrie 2019  proba scrisă  și 16 noiembrie 2019 proba orală

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu sau la filiala unde si-au efectuat stagiul, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (original);
 • certificatul de stagiu (original);
 • copie legalizata a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului; (formular AICI)
 • cartea de identitate (copie),
 • certificat de căsătorie/divorț, dacă numele din CI diferă de cel de pe actul de studii;
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului (original);
 • certificat medical (original) din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (ștampilat de neurolog / psihiatru) valabil la data examenului;
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 Stagiarii care s-au inscris la sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018  si aprilie 2019 ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat, vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea noiembrie 2019 doar cu următoarele documente:

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului; (formular AICI)
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • certificat medical (original) din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (ștampilat de neurolog / psihiatru) valabil la data examenului;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala din raza de domiciliu sau unde a efectuat stagiul.

Termen limita pentru inscrieri 22 octombrie 2019, ora 17.00

 

În funcție de numărul candidaților înscriși la nivelul fiecarei filiale, precum și în funcție de criteriul teritorialități, dupa centralizarea candidaților înscrisi se vor stabili centrele de examen.

 
 REZULTATE  FINALE EXAMEN DE APTITUDINI - SESIUNEA APRILIE 2019

Vă felicităm pentru noul statut profesional dobândit și vă dorim mult succes!

Înscrierea în Tabloul CECCAR

  Potrivit Capitolului II art. 5 din Normele 1500 privind evidența și gestionarea membrilor, procedura înscrierii în Tablou este următoarea: 

 • Candidatul depune, la filiala teritorială de care aparține, dosarul cuprinzând cererea sa și documentele justificative din care rezultă îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru acordarea calității de expert contabil sau de contabil autorizat.
 • Potrivit Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, înscrierea în Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se realizează în termen de 30 de zile de la promovarea examenului.


  Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

 • Formular de înscriere click aici 
 • Fișa personală click aici
 • Adeverință din care să reiasă locul de muncă și funcția; 
 • Copie C.I.; 
 • Certificat căsătorie (după caz); 
 • 2 fotografii tip C.I.
 • Taxa de înscriere în Tabloul Corpului: 40 Euro/expert contabil;

                                                                     20 Euro/contabil autorizat; 

După înscrierea în Tabloul Corpului, experții contabili și contabilii autorizați depun în cadru festiv, jurământul scris prevăzut de art. 22 din O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  


 

Rezultate contestații Examen aptitudini, proba scrisa din data de 13 aprilie 2019

Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 20 aprilie 2019, începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

 

Identificarea candidatului se va face la intrarea în sala de examen, după buletinul de identitate, şi respectiv, legitimaţia de examen. Nota de promovare pentru proba orală este 7,00. Proba orală din data de 20 aprilie 2019 se va desfășura la sediul filialei Argeș din Pitești, strada Constantin Brâncoveanu nr.4, etaj3.

 


Rezultate Examen aptitudini, proba scrisa din data de 13 aprilie 2019:


Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 17 aprilie 2019, ora 16.00 – 18 aprilie 2019, ora 16.00, se pot depune contestaţii de către candidatii nepromovați, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 20 aprilie 2019, începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

Identificarea candidatului se va face la intrarea în sala de examen, după buletinul de identitate, şi respectiv, legitimaţia de examen. Nota de promovare pentru proba orală este 7,00.
 

         Proba orala  din data de 20 aprilie 2019  se va desfășura la sediul filialei Arges din Pitești, strada Constantin Brâncoveanu nr. 4, etaj 3

 

În atenția candidaților înscriși la examenul de aptitudini din Argeș și Vâlcea

Pentru buna organizare și desfășurare a Examenului de aptitudini din luna aprilie 2019 vă comunicăm următoarele aspecte:

-        Examenul pentru categoria expert contabil va avea următoarea structură:

În data de 13.04.2019 proba scrisă astfel:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

Proba scrisă din data de 13 aprilie 2019 se va desfășura la  Universitatea Constantin Brâncoveanu, strada Calea Bascovului nr. 2A, amfiteatrul III , Pitești.

În data de 20.04.2019 începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală. Proba orala  din data de 20 aprilie 2019  se va desfășura la sediul filialei Arges din Pitești, strada Constantin Brâncoveanu nr. 4, etaj 3

Lista candidaților AICI

Intrarea in sală este permisa incepand cu ora 08:30, pe baza cărții de identitate.

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră.  

 

 • De la intrarea în sală a candidaţilor până la predarea lucrărilor este realizată înregistrarea audio-video a examenului. 

 • Plan de conturi - click aici


 Înscrierea la examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu sau la filiala unde si-au efectuat stagiul, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (original);
 • certificatul de stagiu (original);
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educatiei Naţionale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului; (formular AICI)
 • cartea de identitate (copie),
 • certificat de căsătorie/divorț, dacă numele din CI diferă de cel de pe actul de studii;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat (original);
 • certificatul medical (original) din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (ștampilat de neurolog / psihiatru);
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

 

Stagiarii care s-au prezentat la sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea aprilie 2019 doar cu următoarele documente:

 

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului; (formular AICI)
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • certificat  medical valabil la data examenului;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 500 lei pentru categoria expert contabil şi 350 lei pentru categoria contabil autorizat.

 

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala din raza de domiciliu sau unde a efectuat stagiul.

Perioada pentru înscrieri: 13 martie 2019 - 26 martie 2019.


 

 REZULTATELE  EXAMENULUI DE APTITUDINI DIN 10 si 17 NOIEMBRIE 2018

Vă facem cunoscut faptul că situaţia candidaţilor promovați în urma susţinerii Examenului de aptitudini, proba scrisă din data de 10 noiembrie 2018 și proba orală din data de 17 noiembrie 2018 a fost  afișată la avizierul filialei CECCAR ARGEȘ

Vă felicităm pentru noul statut profesional dobândit și vă dorim mult succes!

Înscrierea în Tabloul CECCAR

  Potrivit Capitolului II art. 5 din Normele 1500 privind evidența și gestionarea membrilor, procedura înscrierii în Tablou este următoarea: 

 • Candidatul depune, la filiala teritorială de care aparține, dosarul cuprinzând cererea sa și documentele justificative din care rezultă îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru acordarea calității de expert contabil sau de contabil autorizat.
 • Potrivit Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, înscrierea în Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se realizează în termen de 30 de zile de la promovarea examenului.


  Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

 • Formular de înscriere click aici 
 • Fișa personală click aici
 • Adeverință din care să reiasă locul de muncă și funcția; 
 • Copie C.I.; 
 • Certificat căsătorie (după caz); 
 • 2 fotografii tip C.I.
 • Taxa de înscriere în Tabloul Corpului: 40 Euro/expert contabil;

                                                                     20 Euro/contabil autorizat; 

După înscrierea în Tabloul Corpului, experții contabili și contabilii autorizați depun în cadru festiv, jurământul scris prevăzut de art. 22 din O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  


 

 REZULTATELE PROBEI SCRISE A EXAMENULUI DE APTITUDINI DIN 10 NOIEMBRIE 2018

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 10 noiembrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 15 noiembrie 2018, ora 12.30 – 16 noiembrie 2018, ora 12.30, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

         Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 17 noiembrie 2018 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

Având în vedere preocuparea CECCAR pentru a încuraja dezvoltarea unei cariere în domeniul financiar-contabil, se va organiza o sesiune de examen extraordinară în perioada martie-aprilie 2019.

În scopul sprijinirii efortului stagiarilor de a-și îmbunătăți competențele necesare pentru a promova examenul de aptitudini și pentru a profesa ca expert contabil sau contabil autorizat, ținând cont de rolul important al acestor profesioniști în sprijinirea dezvoltării afacerilor antreprenorilor, precum și de rigorile și exigența impuse de exercitarea acestor profesii în mediul economic actual caracterizat prin digitalizare și globalizare, CECCAR va asigura accesul cu titlu gratuit la sesiuni de pregătire suplimentară în perioada ianuarie-martie 2019 pentru stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini în sesiunea din noiembrie 2018. Totodată, se va lua în calcul o reducere a taxei de înscriere la aceasta sesiune extraordinară din perioada martie-aprilie 2019

 


 

 EXAMEN DE APTITUDINI 

 

10 si 17 NOIEMBRIE 2018

Examenul de aptitudini organizat la centrul Prahova va avea loc la Universitatea Petrol – Gaze din   Ploieşti , Bdul. Bucuresti nr. 39 astfel:

 • Proba scrisă din data de 10.11.2018 ȋn amfiteatrul FA1;
 • Proba orală din data de 17.11.2018 ȋn sala IP7

 

 • Responsabilii de sală repartizaţi pe săli vor face prezența la intrarea în sală a candidaţilor, în baza cărții de identitate; de asemenea, fiecărui candidat i se va înmâna legitimaţia de examen personalizată; nu vor avea acces în sala de examen persoanele care nu deţin documentele menţionate mai sus sau care nu figurează în catalog. 

  Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

   

 

 •  De la intrarea în sală a candidaţilor până la predarea lucrărilor este realizată înregistrarea audio-video a examenului. 

 • Plan de conturi - click aici

 


 

 EXAMEN DE APTITUDINI 

10 si 17 NOIEMBRIE 2018

 

STAGIARII DIN CADRUL FILIALEI CECCAR ARGES  INSCRISI PENTRU SUSTINEREA  EXAMENULUI DE APTITUDINI, SESIUNEA 10-17 NOIEMBRIE 2018 VOR SUSTINE PROBELE DE EXAMEN LA CENTRUL PRAHOVA

 


EXAMENUL DE APTITUDINI - 10-17 noiembrie 2018 - MOD DE DESFĂȘURARE:
 
 • Examenul pentru categoria expert contabil va avea următoarea structură:

În data de 10.11.2018 proba scrisă astfel:
Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională
Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză
Intarval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.
 
În data de 17.11.2018 începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.
 
 • Examenul pentru categoria contabil autorizat va avea următoarea structură:

În data de 10.11.2018 proba scrisă astfel:
Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională
 
În data de 17.11.2018 începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.

 

 Înscrierea la examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu sau la filiala unde si-au efectuat stagiul, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (original);
 • certificatul de stagiu (original);
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educatiei Naţionale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului; (formular AICI)
 • cartea de identitate (copie),
 • certificat de căsătorie/divorț, dacă numele din CI diferă de cel de pe actul de studii;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat (original);
 • certificatul medical (original) din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (ștampilat de neurolog / psihiatru);
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala din raza de domiciliu sau unde a efectuat stagiul.

Perioada pentru înscrieri: 08 octombrie 2018 - 26 octombrie 2018.


 

 07.09.2018

 Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil


Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat
 


 

03.08.2018

 

 O nouă publicație de interes: Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită și adăugită

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a VI-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, dar și a altor publicații de specialitate şi a standardelor profesionale editate de CECCAR şi incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Lucrarea, realizată sub coordonarea prof. univ. dr. Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru și conf. univ. dr. Adriana Florina Popa, cuprinde exerciții rezolvate în domeniile de competență contabilitate, analiza economico-financiară a întreprinderii, evaluarea întreprinderii, audit, expertiză contabilă, doctrina și deontologia profesiei contabile, exemple care sunt esențiale pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de aptitudini.

„Dacă examenul de acces la stagiu a avut ca rol principal verificarea cunoştinţelor de specialitate dobândite de candidaţi în etapa de formare iniţială (universitară), examenul de aptitudini este o probă a capacităţii candidaţilor de a selecta din matricea de cunoştinţe şi competenţe dobândite elementele necesare realizării unor sarcini care simulează situaţii reale. Lucrarea este concepută astfel încât să se poată identifica uşor cerinţele comune ambelor categorii profesionale şi, respectiv, cerinţele suplimentare specifice categoriei experţi contabili. Candidaţii se pot familiariza cu posibilele modele de subiecte de examen, cele mai multe dintre acestea având cerinţe multiple (o bază de date şi mai multe sarcini de rezolvat). Utilizarea şi justificarea raţionamentului profesional în realizarea sarcinilor pe care le presupune un subiect de examen sunt elemente esenţiale ale procesului de evaluare”, au specificat, în prefața lucrării, coordonatorii volumului.

Publicația este disponibilă la 
filialele CECCAR din întreaga țară, la prețul de 90 de lei.

Consultați cuprinsul cărții 
aici.
 

 

  

 26.07.2018

 Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil

* Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice.

 

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat

* Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice.

 


  

  Rezultatele examenului de aptitudini sesiunea 21 și 28 aprilie 2018

Înscrierea în Tabloul CECCAR

  

 

Vă aducem la cunoștință că lista candidaților care au promovat examenul de aptitudini, sesiunea 21 și 28 aprilie 2018, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala Argeș.

Vă felicităm pentru noul statut profesional dobândit și vă dorim mult succes!

Potrivit Capitolului II art. 5 din Normele 1500 privind evidența și gestionarea membrilor, procedura înscrierii în Tablou este următoarea: 

 • Candidatul depune, la filiala teritorială de care aparține, dosarul cuprinzând cererea sa și documentele justificative din care rezultă îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru acordarea calității de expert contabil sau de contabil autorizat.
 • Potrivit Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, înscrierea în Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se realizează în termen de 30 de zile de la promovarea examenului.


  Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

 • Formular de înscriere click aici 
 • Fișa personală click aici
 • Adeverință din care să reiasă locul de muncă și funcția; 
 • Copie C.I.; 
 • Certificat căsătorie (după caz); 
 • 2 fotografii tip C.I.
 • Taxa de înscriere în Tabloul Corpului: 40 Euro/expert contabil;

                                                                     20 Euro/contabil autorizat; 

După înscrierea în Tabloul Corpului, experții contabili și contabilii autorizați depun în cadru festiv, jurământul scris prevăzut de art. 22 din O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 


 Examenul de aptitudini

 


 

 REZULTATELE PROBEI SCRISE A EXAMENULUI DE APTITUDINI DIN 21 APRILIE 2018


Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în data de 21 aprilie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 26 aprilie ora 11.00– 27 aprilie, ora 11.00 se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

Cu acest prilej dorim să vă precizăm faptul că au posibilitatea participării la proba orală a examenului de aptitudini din data de 28 aprilie 2018 doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă din data de 21 aprilie 2018, precum şi candidaţii care vor fi declaraţi admişi în urma reevaluării eventualelor contestaţii depuse.


 

EXAMEN DE APTITUDINI - SESIUNEA 21 ȘI 28 APRILIE 2018

 

Examenul de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil / contabil autorizat se va susţine după urmează:

 • În ziua de 21 aprilie 2018, începând cu ora 09.00, se va organiza proba scrisă cu o durată de 6 ore. Accesul în sala de examen se realizează în intervalul orar 08.00-08.45. Nota de promovare pentru proba scrisă este 7 (şapte). 
 • Rezultatele aferente probei scrise se vor afişa în perioada 25 – 26 aprilie 2018, la sediul filialelor. Pentru candidaţii declaraţi respinşi se primesc contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, contestaţii care se pot transmite pe adresa de e-mail: contestaţii@ceccaro.ro. Rezultatele în urma verificării contestaţiilor vor fi afişate în data de 27 aprilie 2018, la sediul filialei.
  • listă candidați la categoria expert contabil - click aici
  • listă candidați la categoria contabil autorizat - click aici
 • În ziua de 28 aprilie 2018, începând cu ora 10.00, se va organiza proba orală. Nota de promovare pentru proba orala este 7 (şapte).

Instrucțiuni privind modul de desfăşurare a examenului de aptitudini din sesiunea  21 şi 28 aprilie 2018 - click aici

Plan de conturi - click aici

Responsabilii de sală repartizaţi pe săli vor face prezența la intrarea în sală a candidaţilor, în baza buletinului de identitate; de asemenea, fiecărui candidat i se va înmâna legitimaţia de examen personalizată; nu vor avea acces în sala de examen persoanele care nu deţin documentele menţionate mai sus sau care nu figurează în catalog. 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

 De la intrarea în sală a candidaţilor până la predarea lucrărilor este realizată înregistrarea audio-video a examenului. 

 


 

 

Examenul de aptitudini - sesiunea 2016

Sesiunea 2016 a examenului de aptitudini se organizează în zilele de 6 noiembrie (proba scrisă) şi 13 noiembrie (proba orală).
 
Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu, precum şi stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive.

În atenţia candidaţilor la examenul de aptitudini, sesiunea 16 şi 23 noiembrie 2014

Examenul de aptitudini, sesiunea 16 şi 23 noiembrie 2014, la Centrul de examen Argeş se va desfăşura astfel:

- proba scrisă din data de 16 noiembrie 2014 se va desfăşura în incinta Universităţii  din  Piteşti,  Corp I ( Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane) , str. Târgu din Vale, nr.1, Piteşti. Accesul în sala de examen se va face între orele 8,00 - 8,30 pe baza cărţii /buletinului de identitate;

- proba orală din data de 23 noiembrie 2014 se va desfăşura la sediul C.E.C.C.A.R. Filiala Argeş, din Piteşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4

 


Examenul de aptitudini - sesiunea 2014

Sesiunea 2014 a Examenului de aptitudini se organizează în zilele de 16 noiembrie (proba scrisă) şi 23 noiembrie (proba orală).

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu, precum şi stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive.


Examenul de aptitudini - sesiunea 2013

Sesiunea 2013 a Examenului de aptitudini se organizează în zilele de 17 noiembrie (proba scrisă) şi 24 noiembrie (proba orală).

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu, precum şi stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive.

 

Examenul de aptitudini - sesiunea 2012

Sesiunea 2012 a Examenului de aptitudini se organizează în zilele de 18 noiembrie (proba scrisă) şi 25 noiembrie (proba orală).

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu, precum şi stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive.

Înscrierea la examenul de aptitudini se face pâna în data de 18 octombrie 2012 pe baza urmatoarelor documente:

- cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini

- certificatul de admitere la stagiu;

- certificatul de stagiu;

- copia legalizata de pe diploma de studii economice superioare (pentru experti contabili ), respectiv diploma de studii medii (pentru contabili autorizati), recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului; atentie, nu se accepta adeverinte!!!

-copie de pe certificatul de casatorie (daca este cazul);

-copie dupa actul de identitate(BI/CI);

-certificat de cazier judiciar ;

- certificat medical  care sa ateste capacitatea de exercitiu deplina:

-2 fotografii tip BI/CI.Dosarul de înscriere la examenul de aptitudini.

 


EXAMENUL DE APTITUDINI - SESIUNEA 2011


Sesiunea 2011 a Examenului de aptitudini se organizează în zilele de 13 noiembrie (proba scrisă) şi 20 noiembrie (proba orală).

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu, precum şi stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive.
 


 

EXAMENUL DE APTITUDINI - SESIUNEA 17 SI 24 OCTOMBRIE 2010

Sesiunea 2010 a Examenului de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat se organizează în zilele de 17 octombrie (proba scrisă) şi 24 octombrie (proba orală).

Au dreptul să participe la această sesiune:

 • stagiarii aflati in anul 3 de stagiu;

 • stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini si care mai au dreptul sa participe in urmatoarele doua sesiuni consecutive;

 • stagiarii inscrisi in programul intensiv de practica conform art.2 alin. 4 din Regulament;

 • stagiarii care au promovat examenul de admitere la stagiu in sesiunile 2003-2006 si nu s-au prezentat pentru sustinerea examenului de aptitudini, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:au efectuat zilele de pregatire tehnica si deontologica organizate de filiala pana la data sustinerii examenului de aptitudini; au prezentat sase rapoarte semestriale in care au dezvoltat un caz  practic; au obligatiile financiare achitate catre Corp; completeaza dosarul de prezentare la examenul de aptitudini

  In situatia in care stagiarii care au promovat examenul de admitere la stagiu  in sesiunile 2003-2006 nu se vor prezenta la sesiunea din 17 si 24 octombrie 2010 a examenului de aptitudini vor fi radiati din evidentele Corpului si daca vor dori obtinerea calitatii de expert contabil/contabil autorizat vor sustine din nou examenul de admitere la stagiu, urmat de efectuarea stagiului si sustinerea examenului de aptitudini.

Înscrierea la examenul de aptitudini se face pe baza urmatoarelor documente:

-          cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini;

-          certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (copie legalizata);

-          certificatul de stagiu (se va emite de catre filiala C.E.C.C.A.R. Arges);

-          copie legalizata de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

-          copie de pe certificatul de casatorie (unde este cazul);

-          copie dupa actul de identitate(BI/CI);

-          certificat de cazier judiciar;

-          certificat medical eliberat in acest scop de la medicul psihiatru care sa ateste capacitatea de exercitiu deplina;

-          2 fotografii (tip BI/CI).

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şina şi se depun la sediul C.E.C.C.A.R. Filiala Argeş până în data de  20 septembrie 2010

CECCAR Filiala Argeş organizează în luna septembrie curs de pregătire a examenului de aptitudini Inscrierile pentru curs se fac pana in data de 9 septembrie 2010.

Potrivit Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, examenul de aptitudini consta în probe scrise si orale, separat pentru experti contabili si contabili autorizati:

            - proba scrisa cu o durata de 6 ore, consta în :

            a. studii de caz, exercitii si probleme din domeniul expertizei, monografiei contabile, analizei economico-financiare, evaluarii întreprinderilor si auditului    financiar;

            b. întrebari de judecata profesionala din doctrina si deontologia profesiei  contabile, organizarea si functionarea Corpului.

            La proba scrisa, fiecare lucrare primeste o nota de la 1 la 10. Pentru promovarea probei scrise si continuarea examenului cu proba orala este necesara obtinerea cel putin a mediei 7.

            - proba orala consta în :

            a. câte o întrebare din materia juridica si fiscala ;

            b. câte o întrebare din domeniile contabilitate, audit financiar si evaluarea întreprinderilor.

Pentru mai multe informaţii legate de cursul aferente pregătirii examenului, perioadele şi conţinutul dosarului de înscriere, precum şi alte informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la sediul nostru din Piteşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4, tel. 0248215256; 0248213151.

 

 

 

 

 • proba orală din data de 23 noiembrie 2014 se va desfăşura la sediul C.E.C.C.A.R. Filiala Argeş, din Piteşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009