Tabloul membrilor CECCAR CLICK AICI


 

Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați este împărţit în opt secţiuni:

SECŢIUNEA ÎNTÂI (I):  

  • Experţi contabili liber profesionişti - care îşi desfăşoară activitatea în mod individual .

SECŢIUNEA  A DOUA (II):  

  • Experţi contabili care au statut  de angajaţi în  instituţii centrale sau locale, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi (altele decât entităţile membre C.E.C.C.A.R.)                    

Cuprinde:

                  A. Membri activi

                  B.  Membri inactivi

SECŢIUNEA A TREIA (III): 

  • Persoane fizice străine sau care sunt absolvente ale unor instituţii recunoscute care au obţinut calitatea de membru al Corpului.

SECŢIUNEA A PATRA (IV):

  •  Societăţile de expertiză contabilă, companii şi alte entităţi juridice autorizate să desfăşoare activităţile profesionale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată. 

 Cuprinde:

                A. Cu capital străin sau mixt

                B. Cu capital autohton

SECŢIUNEA A CINCEA (V):

  •  Contabili autorizati liber profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual.

SECŢIUNEA A ŞASEA (VI):  

  • Contabili autorizaţi care au statut de angajaţi în instituţii centrale sau locale, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi (altele decât entităţile membre C.E.C.C.A.R.)                

 Cuprinde:

                   A. Membri activi 

                   B. Membri inactivi

SECŢIUNEA A ŞAPTEA (VII):

  • Societăţi de contabilitate autorizate să desfăşoare activităţile profesionale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994.

 Cuprinde:

                   A. Cu capital străin sau mixt

                   B. Cu capital autohton

SECTIUNEA A OPTA (VIII):

  • Membri de onoare

 Cuprinde:            

                   A. Preşedinţi de onoare

                 BExperţi contabili de Onoar

                 C. Contabili autorizaţi de onoare

 


 

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009