MFP: Firmele care plătesc anticipat impozitul pe profit vor primi o bonificație de 5% sau 10%
Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație de 5% sau 10%, calculată asupra impozitului pe profit datorat, a anunțat Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.
 

Buletin legislativ CECCAR – 26 martie 2020

 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 26 martie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

 


ANAF derulează campanii pentru susținerea conformării voluntare și a rambursării rapide a TVA

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează, printr-un comunicat de presă, că tratează cu maximă operativitate solicitările contribuabililor, în special în cazul agenților economici care au de primit TVA, în vederea asigurării fluxului de capital necesar continuării activității acestora.

În acest sens, ANAF a desfășurat campanii în rândul contribuabililor care au solicitat rambursarea de TVA, pentru a fi pregătite cu rapiditate compensările și restituirile de taxe, necesare în derularea procedurii de rambursare.

Totodată, în vederea creșterii conformării voluntare, specialiștii ANAF au derulat o campanie în rândul contribuabililor semnificativi ca pondere a sumelor declarate și achitate la bugetul general consolidat, aceștia fiind întrebați cu ce probleme de ordin fiscal se confruntă în această perioadă.
CITITI TOT ARTICOLUL PE SITE-UL CECCAR

Metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de Situație de Urgență a fost publicată în Monitorul Oficial
Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a emis ordinul prin care este stabilită metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de Situație de Urgență.

„Certificatele de Situație de Urgență au ca scop susținerea operatorilor economici în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea, în condițiile legii, de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, ca urmare a impactului economic, financiar și social asupra activității acestora, determinat de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”, se specifică în comunicatul dat publicității de ministerul de resort.

Certificatele de Situație de Urgență pot fi solicitate și se vor elibera exclusiv electronic, prin intermediul platformei prevenire.gov.ro.

„Am finalizat și publicat în Monitorul Oficial metodologia de acordare a Certificatelor de Situație de Urgență pentru societățile afectate de situația economică generată de criza COVID-19 în România. Am dorit ca obținerea acestui document să fie un proces simplu, transparent, la îndemâna celor aflați în dificultate în acest moment. De aceea, el va fi eliberat online, fără costuri, pentru toți operatorii din sectoarele cele mai afectate de această criză. Rămânem alături de nevoile mediului de afaceri românesc în această perioadă și vom susține, prin măsuri economice aplicate, toate companiile, astfel încât să treacă cu bine peste perioada de criză și să-și continue activitatea. Economia României trebuie să meargă înainte”, a precizat, în document, ministrul Virgil Popescu.

Certificatele de Situație de Urgență vor fi emise în două forme:

a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe proprie răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Certificatele de Situație de Urgență se solicită în baza unei declarații pe propria răspundere, prin care solicitantul își asumă faptul că toate datele furnizate sunt complete, reale și corecte în fiecare detaliu prezentat. Modelul declarației pe propria răspundere va putea fi descărcat de pe platforma prevenire.gov.ro, se menționează în comunicat.

Ordinul ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 791 din 24 martie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 248 din 25 martie 2020.

Potrivit comunicatului, în termen de cinci zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice prevenire.gov.ro în scopul depunerii solicitărilor și eliberării certificatelor.

Este profesia contabilă din România pregătită pentru viitor?

Conf. univ. dr. Adriana Florina Popa, coordonator al Institutului Național de Dezvoltare Profesională Inițială și Continuă (INDPIC), și prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, președintele Consiliului superior al CECCAR, au scris recent un articol în care vorbesc despre adaptarea profesiei contabile din România și a organismului profesional la cerințele viitorului.

Articolul poate fi citit pe site-ul IFAC.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)


Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 23 martie 2020
Coronavirus: avantajele fiscale selective acordate în 2020 nu vor constitui ajutor de stat

În data de 19 martie a.c., Comisia Europeană a adoptat un Cadru temporar, în vigoare până la sfârșitul anului 2020, pentru a permite statelor membre să utilizeze pe deplin flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru a lupta împotriva consecințelor economice ale COVID-19. Ajutoarele temporare care vor fi considerate compatibile cu normele privind ajutorul de stat de către Comisie includ subvenții directe, avantaje fiscale selective, plăți în avans, garanții de stat pentru împrumuturi contractate de la instituții financiare și asigurarea creditelor la export pe termen scurt. Avantajele fiscale nu vor fi considerate ajutor de stat dacă acestea sunt acordate companiilor care se găsesc în situația unui deficit neprevăzut sau chiar a unei indisponibilități de lichiditate. Aceste avantaje fiscale nu vor depăși 800.000 euro per companie și vor fi acordate companiilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019. Norme mai specifice se aplică companiilor din domeniul agriculturii, pisciculturii și acvaculturii......CITESTE TOT ARTICOLUL PE SITE-UL CECCAR

ONRC: Se suspendă depunerea declaraţiei privind beneficiarul real, pe durata stării de urgenţă

Oficiul Național al Registrului Comerțului informează că:

  • pe durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României se suspendă depunerea declaraţiei privind beneficiarul real;

  • termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul realprevăzut de art. 56 alin. (4) şi 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative se prelungeşte cu 3 luni, de la data încetării stării de urgenţă.*
* Potrivit art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230/21.03.2020

Sinteza principalelor prevederi ale HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților
CECCAR

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentantul CECCAR în VAT Expert Group

1. Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ.

2. Cererea va fi însoțită de:

  • declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau fără plată;

  • copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 30 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, publicată în M. Of. nr. 231/21.03.2020
CECCAR

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentantul CECCAR în VAT Expert Group

1. Modificări la Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților

  • Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși;


Anunț al ONRC, în atenția experților contabili și a contabililor autorizați
Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) anunță că pe perioada stării de urgență, respectiv 30 de zile de la data emiterii Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/2020, persoanele care au calitatea de expert contabil și contabil autorizat vor putea proceda la transmiterea cererilor de înregistrare în registrul comerțului și a documentelor aferente, pentru profesioniștii înregistrați în registrul comerțului, în baza împuternicirilor sub semnătură privată, emise de reprezentanții profesioniștilor, și acordate în conformitate cu prevederile contractelor de prestări servicii de contabilitate, exclusiv, prin mijloacele electronice.
Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul ONRC

Reanalizarea întrebării: „Ar trebui ca un director financiar să fie contabil?”
Stathis Gould | 9 martie 2020
Acest articol a apărut inițial în Rețeaua globală de informații a IFAC : www.ifac.org/Gateway. Vizitați Rețeaua pentru a găsi conținut adițional pe o varietate de teme legate de profesia contabilă.
Rolul unui director financiar este important – și continuă să se dezvolte și să se transforme. Pe măsură ce fiecare organizație se confruntă cu incertitudini și riscuri din ce în ce mai mari, iar companiile încep să privească valoarea și din altă perspectivă decât a acționarilor, rolul directorului financiar devine din ce în ce mai esențial.
Toate aceste schimbări duc la o întrebare importantă: ar trebui ca directorul financiar să fie profesionist contabil?
În ce stadiu ne aflăm?
Am încercat să răspund la această întrebare în 2014. La acea vreme, conform statisticilor, deținerea poziției de director financiar de către un profesionist contabil era departe de a fi ceva universal valabil. Această tendință s-a accentuat cu timpul......cititi tot articolul pe site-ul CECCAR


În atenția stagiarilor: lucrarea „Contabilitate managerială”, ediția a IV-a, revizuită, este disponibilă la filialele Corpului

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția stagiarilor din anul I, semestrul I, o nouă ediție revizuită, a patra, a lucrării Contabilitate managerială.
Volumul, scris de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela Artemisa Calu și Andreea Gabriela Ponorîcă, este structurat în opt capitole, care abordează politicile contabile privind determinarea costurilor și rezultatelor, tipurile de costuri, particularitățile privind determinarea acestora, utilizarea costurilor în luarea deciziilor și diferite metode de calcul al costurilor.
De asemenea, lucrarea conține și un capitol dedicat verificării cunoștințelor dobândite, numeroase exemple practice și teste de autoevaluare în urma parcurgerii materiei.
Volumul este disponibil spre vânzare la filialele CECCAR din întreaga țară, la prețul de 33 de lei. Detalii despre modalitatea de achiziționare puteți afla contactând filiala din județul dumneavoastră.
Cuprinsul lucrării poate fi consultat aici.


PROCEDURA desfasurare Adunare Generala CECCAR Arges

Procedura desfășurare Adunări Generale, în condițiile măsurilor de precauție impuse de răspândirea coronavirus

 

Adunarea Generala este convocată in data de 19 MARTIE 2020 la ora 09,00. A doua convocare este pentru data de 19 MARTIE 2020 la ora de 09:30  Locul declarat pentru desfășurarea Adunării Generale este sediul filialei.

În cadrul filialei se va amenaja un spațiu suficient de mare, stabilit ca fiind locul de desfășurare al Adunării Generale. Accesul la lucrările Adunării Generale se va putea realiza în sistem online și/sau offline - prezența la sediu doar pentru exercitarea dreptului de vot. Numărul maxim de membri care vor putea avea acces concomitent în cadrul filialei se va stabili astfel încât să se asigure o distanță de cel puțin 2 metri între membri. Se va evita accesul concomitent în filială a unui număr de membri care să depășească numărul stabilit anterior. Se interzice staționarea unui membru mai mult de 15 minute în sediul filialei.

Pentru înscriere, membrii eligibili care doresc să participe la lucrările Adunării Generale vor avea acces la un formular online. Pentru cei care aleg să-și exprime votul la sediul filialei va exista opțiunea alegerii intervalului orar în care vor fi prezenți în filială, ținându-se cont de limita precizată la paragraful anterior.

·         Acces online

Începând cu ora 08,30 se va acorda acces la platforma online pe baza înscrierilor din formularul online. Accesul se va acorda doar persoanelor care se vor putea identifica video prin prezentarea unui act de identitate. Secretariatul va verifica actele de identitate ale membrilor care vor participa online la lucrările Adunării Generale.

La ora stabilită pentru convocarea Adunării Generale, președintele și membrii CF vor deschide Adunarea Generală, de la sediul filialei, utilizând platforma online, iar cenzorul va da citire PV privind statutaritatea. În cazul în care nu se poate asigura cvorumul necesar pentru desfășurarea Adunării Generale începând cu ora primei convocări, lucrările acesteia se vor relua la ora stabilită pentru a doua convocare. Secretariatul va asigura posibilitatea accesului la platforma online pentru membri, pe baza actului de identitate. La ora stabilită pentru a doua convocare, președintele CF împreună cu membrii CF vor deschide Adunarea Generală, utilizând platforma online, iar cenzorul va da citire PV privind statutaritatea.

După declararea statutarității întrunirii Adunării Generale se vor prezenta materialele de pe Ordinea de zi. După începerea lucrărilor nu se va mai permite accesul altor membri pe platforma online. Membrii vor avea posibilitatea să adreseze întrebări prin chat.

Votul trebuie să fie personal. În acest sens, la exprimarea votului fiecare membru care are acces la platformă, inclusiv video, va fi accesat individual, acesta exprimându-și în mod deschis, votul. Procesul de vot va continua pana la ora 19,00

Lucrările Adunării Generale sunt filmate video. 

·         Acces offline

Membrii care nu au participat la prezentarea online a materialelor, vor avea acces la materialele Adunării Generale după finalizarea prezentării acestora pe platforma online și după ce membrii prezenți pe platformă si-au exercitat dreptul de vot. Aceste materiale vor putea fi accesate pe platformă, în ziua în care a fost convocată Adunarea Generală.

Membrii care vor consulta offline materialele își vor exercita dreptul de vot la filială, pe baza programării din formularul online. Acesta se poate prezenta la sediul filialei cu actul de identitate.

Accesul în sediul filialei se va realiza cu condiția completării declarației pe propria răspundere conform (Anexa 1)

La intrarea în sediul filialei va fi disponibilă pentru membri substanța dezinfectantă, în mai multe recipiente, pentru a se evita cozile de așteptare. Pentru personalul CECCAR care va asigura secretariatul Adunării Generale și pentru membrii din Consiliul filialei se vor asigura măști de protecție.

Se va întocmi o listă de prezență pe care fiecare membru care are drept de vot o va semna, după legitimare (Anexa 2). Accesul se va face pe baza cărții de identitate sau a unui alt act de identificare recunoscut de autoritățile romane (ex: pașaport).

Se va întocmi de asemenea, o fișă de vot pe care fiecare membru își va exercita dreptul de vot (Anexa 3)

Pentru exprimarea votului membrul va semna în una dintre următoarele coloane: sunt de acord/nu sunt de acord/mă abțin, pentru materiale de pe ordinea de zi.

Pe parcursul desfășurării Adunării Generale cel puțin un reprezentant din CF va fi prezent.

La sfârșitul zilei se va întocmi un proces verbal al Adunării Generale, care se va transmite la aparatul central, în termen de o zi lucrătoare.

Prezenta procedură este obligatorie pentru toate filialele.

 
ADUNAREA GENERALA A FILIALEI CECCAR ARGES se va desfasura prin VIDEOCONFERINTA
In contextul epidemiei de Coronavirus, Adunarea generala a Filialei CECCAR Arges  se va realiza in data de 19 martie 2020 prin videoconferinta, folosind platforma Zoom, incepand cu ora 8:30.
Lucrarile vor incepe efectiv in functie de indeplinirea conditiilor de participare la prima convocare sau la a doua convocare, dar nu mai tarziu de ora 10:00; pana la inceperea lucrarilor se va realiza verificarea identitatii participantilor la videoconferinta.
Inscrierea ca participant la adunarea generala prin videoconferinta se va face pana in 19.03.2020, la ora 8:00, dupa care formularul de inscriere (transmis pe adresa de e-mail) va fi inchis;
Pentru membrii care s-au inscris in formular ca participant la adunarea generala prin videoconferinta vor primi dupa trimiterea formularului datele de conectare la videoconferinta, care va contine si informatii privind modul de desfasurare.
Pentru videoconferinta va rugam sa pregatiti un laptop cu internet (de preferat conectat prin fir, nu wi-fi), la care sa conectati echipamentul Logitech pentru videoconferinte.

 

Convocare Conferința Națională a CECCAR

Către

Membrii Consiliului superior al CECCAR

Membrii Comisiei Superioare de disciplină de pe lângă Consiliul superior al CECCAR

Membrii consiliilor filialelor CECCAR

Membrii Comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor CECCAR

Reprezentanții membrilor filialelor CECCAR desemnați pentru participarea la Conferința Națională

 

Sunteți invitați să participați la Conferința Națională a CECCAR care se va desfășura în data de 4 aprilie a.c., începând cu ora 10,00 la Brașov.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.30 din OG nr.65/1994 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările și completările ulterioare, următoarea Conferința națională este convocată în aceeași zi, ora 11,00, în același loc și cu aceeași ordine de zi. La a doua convocare aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin. (4), art.30 din OG nr.65/1994.

Cu stimă,

Preşedintele Consiliului Superior al CECCAR,      

Prof.univ.dr.Robert Aurelian Şova


ANAF: Măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, în contextul epidemiei cu virusul COVID-19 .....cititi tot articolul pe site-ul www.ceccar.ro 

 

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 16 martie 2020
Parlamentul European a decis amânarea discuțiilor cu privire la subcomitetul pentru fiscalitate din cauza COVID-19 .....cititi tot articolul pe site-ul CECCAR

 
 
 
 

 

 

 

 Etica

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009