ADUNAREA GENERALA A FILIALEI CECCAR ARGES se va desfasura prin VIDEOCONFERINTA
 
In contextul epidemiei de Coronavirus, Adunarea generala a Filialei CECCAR Arges  se va realiza in data de 19 martie 2020 prin videoconferinta, folosind platforma Zoom, incepand cu ora 8:30.
Lucrarile vor incepe efectiv in functie de indeplinirea conditiilor de participare la prima convocare sau la a doua convocare, dar nu mai tarziu de ora 10:00; pana la inceperea lucrarilor se va realiza verificarea identitatii participantilor la videoconferinta.
Inscrierea ca participant la adunarea generala prin videoconferinta se va face pana in 19.03.2020, la ora 8:00, dupa care formularul de inscriere (transmis pe adresa de e-mail) va fi inchis;
Pentru membrii care s-au inscris in formular ca participant la adunarea generala prin videoconferinta vor primi dupa trimiterea formularului datele de conectare la videoconferinta, care va contine si informatii privind modul de desfasurare.
Pentru videoconferinta va rugam sa pregatiti un laptop cu internet (de preferat conectat prin fir, nu wi-fi), la care sa conectati echipamentul Logitech pentru videoconferinte.

 

 

 Astazi, 11.03.2020, Consiliul Superior a dispus urmatoarele:

 

Suspendarea cursurilor de pregătire profesională continuă pentru membri și a celor pentru pregătirea stagiarilor, programate la nivelul filialelor până la o dată ce se va stabili ulterior.

Suspendarea programului cu publicul în toate filiale CECCAR, începând cu data de 12 martie 2020, până la o dată ce va fi anunțată ulterior. Excepție vor face situațiile care impun prezența membrilor la filialele CECCAR, în acest caz se vor face programări prin intermediul adresei de e-mail disponibile pe site-ul filialei de care aparține persoana în caz, prin specificarea explicită a motivului.

Procesul electoral continua la Filiala CECCAR Arges in data de 12.03.2020.

 

 

 

DECLARATIE

pe propria raspundere completata de toti cei care intra in sediul CECCAR

Anexa la Hotararea Nr. 6/09.03.2020 privind aprobarea unor masuri suplimentare de

combatere a noului Coronavirus emisa de

Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta

(va fi completata de toti membrii care vin in Filiala pentru rezolvarea diferitelor probleme sau cu programare)


 

    ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR ARGEȘ

 

   

      În data de 19 martie 2020  (IN FUNCTIE DE deciziile luate de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, in contextul epidemiei de coronavirus) ora 14:00 în sala Aula a Universitatii din Pitesti (Centru de Calcul) va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei CECCAR ARGEȘ, cu următoarea ordine de zi: 

Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;  

Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs; 

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs; 

Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;  

Alegeri pentru cenzor; 

Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;  

Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea Comisiei de disciplină;  

 

Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

 

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 14:30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.


 

TERMENUL PENTRU DEPUNEREA RAPOARTELOR DE ACTIVITATE, PRELUNGIT
 
Prin derogare de la art. 4, al.(1) și al.(2) din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, aprobat de Conferința Națională prin Hotărârea nr. 19/95 din 30 martie 2019, s-a stabilit prelungirea termenului de depunere a rapoartelor de activitate pe platforma raport.ceccar.ro până la data de 15 martie 2020
Toate celelalte condiții prevăzute de Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR pentru a beneficia de facilitățile financiare rămân valabile, inclusiv obligația de a achita cotizația fixă și variabilă până la data de 28 februarie 2020.

 

In atentia membrilor cu drept de vot (care si-au achitat integral cotizatia pana la data de 28 februarie 2020) 

 

 

În vederea desfășurării procesului de votare pentru alegerea presedintelui Comisiei de Disciplina si a membrilor în Consiliul filialei și Comisia de Disciplină ale CECCAR Filiala ARGEȘ, vă invităm să participați la vot în perioada 11, 12 martie 2020, între orele 10.00-18.00, la sediul CECCAR Filiala Argeș (Municipiul Pitești, Strada Constantin Brâncoveanu, nr. 4, județul Argeș). Listele de candidati nominalizati le gasiti in continuare.

 

 

PROCES VERBAL

 

 

privind procesul de nominalizare a candidatilor la functia de Presedinte al Comisiei de Disciplina

 

de pe langa Consiliul Filialei CECCAR Arges, mandatul 2020-2024

Proces Verbal

 

Depunerea contestatilor impotriva procesului verbal  se efectueaza numai pe data de 3 martie a.c. pana la ora 17,00 potrivit pct.23 din Procedura alegerilor

 


 

PROCES VERBAL

 

privind procesul de nominalizare a candidatilor la functia de membru in Comisia de 

Disciplina de pe langa Consiliul Filialei CECCAR Arges, mandatul 2020-2024

Proces Verbal

 

Depunerea contestatilor impotriva procesului verbal se efectueaza numai pe data de 3 martie a.c. pana la ora 17,00 potrivit pct.23 din Procedura alegerilor

 


 

 PROCES VERBAL

 

 

privind procesul de nominalizare a candidatilor la functia de membru in

 

Consiliul Filialei CECCAR ARGES, mandatul 2020-2024

Proces Verbal

 

Depunerea contestatilor impotriva procesului verbal se efectueaza numai pe data de 3 martie a.c. pana la ora 17,00 potrivit pct.23 din Procedura alegerilor

 

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009