CONSILIUL FILIALEI CECCAR ARGEȘ

Președinte                      Daniel Matei

 

Membri titulari              Angelica Toma

                                     Daniela Hîra

                                     Sanda Liliana Gicaru

                                     Luminița Tatiana Oprea Barac

 

Membru supleant         Adi Maria Ionescu

 

COMISIA DE DISCIPLINĂ A FILIALEI CECCAR ARGEȘ

Președinte                  Ilie Ilie

Membri titulari             Valeria Genoiu

                                    Otilia Băra 

                                    Laura Cristina Bîrlădeanu

                                    Adrian Dumitru Uță

 

CENZOR                   Nicolae Ciubuc

 

EXECUTIVUL FILIALEI CECCAR ARGEȘ

Director Executiv - Șef Birou Evidență Tablou                 Filofteia Valentina Drăgușinoiu       

Șef Birou Stagiu și Dezvoltare Profesională Continuă     Daniela Georgeta Moței

Șef Birou Administrativ                                                     Petruț Eduard Stana

Auditor de Calitate                                                            Georgeta Florea                                                                              

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009