Dosarul complet cuprinzând documentația mai sus menționată, se prezintă pentru verificare la Serviciul Evidență-Tablou din cadrul Filialei CECCAR ARGES.

3. În baza documentaţiei depuse, după aprobarea înscrierii societății în Tabloul Corpului, în conformitate cu reglementările în vigoare, urmează a se elibera autorizaţia de funcţionare și avizul anual de exercitare a profesiei.

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009