PROGRAM 

AUDITOR DE CALITATE 

INCEPAND CU 1 MAI 2019

MARTI 09:00 - 14:00

JOI       09:00 - 14:00


PRECIZĂRI

AUDITUL DE CALITATE

in domeniul EXPERTIZEI CONTABILE JUDICIARE

 

  • Reglementările legale privind expertizele contabile judiciare  din OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Potrivit acestor reglementări legale, efectuarea de expertize contabile judiciare și extrajudiciare este dreptul exclusiv al experților contabili. Această exclusivitate rezultă din art.6 lit.d) din OG nr. 65/1994, care, enumerând lucrările care pot fi executate de expertul contabil pentru persoane fizice și juridice, stipulează că efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componență fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice în condițiile prevăzute de lege și de reglementările CECCAR.
  • Potrivit:  

         -  normei profesionale 3532 - Semnarea și depunerea raportului de expertiză contabilă (Standardul profesioal 35 - Expertize contabile) Raportul de expertiză contabilă se parafează și se semnează filă cu filă, inclusiv anexele, atât de expertul contabil /experții contabili numiți / desemnați la cererea părților sau din oficiu, cât și de expertul contabil/experții contabili consilieri ai părților / recomandați de părți.

         - normei profesionale 3531.1. : Capitolul Introducere al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă: a) Paragraful de identificare a expertului contabil/ experților contabili nominalizați pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie să cuprindă informații cu privire la: numele și prenumele expertului/experților , numărul carnetului de expert contabil și secțiunea din Tabloul Corpului; în acest paragraf se cuprind și datele de identificare ale experților contabili consilieri a părților/recomandați de părți, dacă este cazul...

  • Conform art.1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil autorizat, aprobată în Conferința Națională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017 : Membrii Grupului experților judiciari, denumit în continuare GEJ, trebuie să obțină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoană fizică....și vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală.
  • Urmare art.18 din Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile : Experții contabili, în efectuarea lucrărilor de expertiză  contabilă judiciară, au obligația să respecte și să prezinte rapoartele de expertiză, care cuprind și opiniile separate ale experților - parte, după caz, pentru a fi supuse auditului de calitate, potrivit  regulamentului.
  • TOATE ACESTE PRECIZĂRI se referă  atât la expertul contabil numit/desemnat la cererea părților sau din oficiu, cât și la expertul consilier încuviințat al părților/recomandat de părți.
  • Experții contabili au responsabilitatea respectării acestor prevederi, indiferent de calitatea pe care o au în raportul de expertiză contabilă judiciară, respectiv cea de expert contabil numit/desemnat la cererea părților sau din oficiu, cât și cea de expert contabil consilier încuviințat al părților / recomandat de părți.

            


 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009