In atentia candidatilor la examenul de acces - sesiunea extraordinara din 07-08 decembrie 2019

Candidatii filialei ARGES vor sustine examenele la centrul de examen BUCURESTI.   http://ceccarbucuresti.ro/acces.php.
 Pentru înscrierea la cursuri fară participare la sală (acces online la materialele video) –  click aici

 Probele de examinare şi durata examenului de acces, sesiunea 07 și 08 decembrie 2019:

 În data de 07 decembrie 2019, începând cu ora 11.00:
 • Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore
 • Pentru categoria contabil autorizat o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore
 • Pentru categoria contabili autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore
 • Având în vedere faptul că sunt centre de examen în cadrul cărora sunt candidaţi care vor susţine examene la anumite discipline (absolvenți  ai programelor de masterat) se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen, pentru fiecare candidat prezent:
- 60 de minute/Contabilitate
- 60 de minute/Fiscalitate
- 60 de minute/Drept
 
În data de 08 decembrie 2019, începând cu ora 11.00:
 • Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore
 • Având în vedere faptul că sunt centre de examen în cadrul cărora sunt candidaţi care vor susţine examene la anumite discipline (absolvenți  ai programelor de masterat) se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen, pentru fiecare candidat prezent:
- 45 de minute/Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor
- 45 de minute/Audit/Test Audit
- 45 de minute/Expertiză contabilă
- 45 de minute/Doctrina şi deontologia profesiei contabile

 

 Sesiune extraordinara a Examenului de acces la stagiu în zilele de 07–08 decembrie 2019

 Pentru că apreciem eforturile depuse de toți candidații la Examenul de acces din luna octombrie și dorim ca acestea să fie concretizate în dezvoltarea profesională a fiecăruia, venim în întâmpinarea celor care nu au reușit să promoveze examenul, oferindu-le încă o șansă prin organizarea unei sesiuni extraordinare a Examenului de acces în perioada 7-8 decembrie 2019. De asemenea, candidații care nu au promovat examenul în sesiunea din octombrie 2019 vor beneficia de reducerea taxei de participare, astfel: 500 de lei pentru categoria expert contabil; 350 de lei pentru categoria contabil autorizat.

 Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru candidații noi.

Și pentru această sesiune, candidații vor beneficia de programe de formare de sinteză – cursuri gratuite de pregătire la sală, care vor fi disponibile, ulterior, și prin intermediul platformei online. 

Persoanele interesate pot depune dosarele pentru înscrierea la examen la filiala CECCAR din raza domiciliului – CECCAR are sedii în toate cele 42 de județe, astfel că vă rugăm să vă adresați celei mai apropiate filiale pentru a primi toate informațiile cu privire la modalitățile de a deveni expert contabil sau contabil autorizat.

 Dosarul va conține:

 A. Pentru candidatii care au sustinut examenul de acces in octombrie 2019
 
 Expert contabil:
-         Cerere tip pentru examen de acces conform model click aici sau cerere de echivalare master click aici
-      Certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină, ștampilat de neurolog / psihiatru; (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
-         Cartea de identitate-copie
-         Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
-         3 fotografii tip buletin
-        Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 500 lei (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 
Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 22 noiembrie 2019. 
 
 
B. Pentru candidatii noi 
  Expert contabil:
-         Cerere tip conform model click aici
-         Certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină, ștampilat de neurolog / psihiatru; (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
-         Curriculum vitae conform model; click aici
-         Cartea de identitate-copie
 -       Copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
 -       Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
 -       3 fotografii tip buletin
-        Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 
Contabil autorizat:
-         Cerere tip conform model click aici;
-         Certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
-         Curriculum vitae conform model;  click aici
-        Cartea de identitate-copie
-         Copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;
-         Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
-         3 fotografii tip buletin;
 -         Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plății).
Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 22 noiembrie 2019.
 
C. Pentru candidatii noi care solicita echivalarea disciplinelor din cadrul programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu  
  Potrivit alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR.  În temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR. În situaţia în care există protocoale de colaborare pentru care termenul de depunere nu a fost prelungit, prin acte adiţionale, se va avea în vedere aplicarea termenului stabilit la data încheierii protocolului de colaborare, respectiv 1 an de zile de la finalizarea programului de masterat, respectiv de la susţinerea dizertaţiei.  
 Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată AICI
 În vederea înscrierii directe la stagiu absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 14 noiembrie 2019.  Dosarele de înscriere directă la stagiu pot fi depuse în cadrul filialelor CECCAR de domiciliu (de luni până vineri între orele 09.00 – 17.00).
Concret, actele necesare înscrierii directe la stagiu, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:
 • cererea de înscriere (model Anexa);
 • diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisă de facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
 • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
 • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină vizat de medic neurolog sau psihiatru;
 • certificat de cazier judiciar, valabil;
 • curriculum vitae (model AICI);
 • copie BI/CI;
 • 3 fotografii tip buletin
 • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).
Actele trebuie prezentate în ordinea menționată, în dosar cu șină.
Taxa poate fi achitata în cadrul filialei Arges sau în contul CECCAR - IBAN RO26 RNCB 0022 0441 8094 0001 deschis la BCR Pitești. Taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în situaţia respingerii dosarului de echivalare, a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situaţia  în care candidaţii au fost declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu. Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară. În acest sens, în situaţia în care protocolul de colaborare prevede susţinerea unor examene/teste de verificare acestea se vor susţine de către absolvenţii programelor de masterat cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat, în zilele de 7 si 8 decembrie 2019.  După verificarea documentelor de echivalare, în cursul lunii septembrie, absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus, precum şi cu privire la disciplinele la care trebuie să susţină examene cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat în zilele din 7 si 8 decembrie 2019.
 În concluzie, vor putea beneficia de posibilitatea înscrierii directe la stagiu absolvenţii programelor de masterat care în urma verificării dosarelor îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi absolvenţii programelor de masterat declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de admitere la stagiu la disciplinele prevăzute în protocoalele de colaborare încheiate între CECCAR şi facultăţile de profil.
Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 14 noiembrie 2019.
 

 Rezultate examen de acces OCTOMBRIE 2019

Dacă în urmă cu puțin timp anunțam că va avea loc Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, acum le urăm bun venit celor 467 de noi stagiari! Îi felicităm pe toți pentru rezultatele obținute și le urăm mult succes în anii de stagiu!
Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor, prin e-mail, la adresa 
contestatii@ceccaro.ro, în intervalul 17 octombrie 2019, ora 10.00 – 18 octombrie 2019, ora 10.00. Sunt declarați admiși candidații care au obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.
În urma promovării examenului susținut în zilele de 5 și 6 octombrie, aceștia vor urma un stagiu de trei ani, pe parcursul căruia vor beneficia de pregătire profesională (teoretică și practică) care să le ofere premisele
obținerii calificărilor profesionale de expert contabil și de contabil autorizat.
Susținerea educației de calitate este una dintre prioritățile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), iar rezultatele utilizării de către candidați a
 Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat și a participării la cursurile de pregătire nu au întârziat să apară. Aceste instrumente utile au contribuit la o mai bună pregătire a candidaților, numărul celor care au promovat Examenul de acces din luna octombrie a.c. dublându-se comparativ cu anul trecut.
Și pentru că apreciem eforturile depuse de toți candidații la Examenul de acces din luna octombrie și dorim ca acestea să fie concretizate în dezvoltarea profesională a fiecăruia, venim în întâmpinarea celor care nu au reușit să promoveze examenul, oferindu-le încă o șansă prin organizarea unei sesiuni extraordinare a Examenului de acces în perioada 7-8 decembrie 2019. De asemenea, candidații care nu au promovat examenul în sesiunea din octombrie 2019 vor beneficia de reducerea taxei de participare, astfel: 500 de lei pentru categoria expert contabil; 350 de lei pentru categoria contabil autorizat. Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați. Și pentru această sesiune, candidații vor beneficia de programe de formare de sinteză – cursuri gratuite de pregătire la sală, care vor fi disponibile, ulterior, și prin intermediul platformei online.
Mai multe informații despre accesul la profesie puteți citi
 pe site-ul CECCAR.
EXPERT CONTABIL
 
CONTABIL AUTORIZAT

EXPERT CONTABIL MASTER

CA STUDII SUPERIOARE
 


 
 Probele de examinare şi durata examenului de acces, sesiunea 05 și 06 octombrie 2019 
 • În data de 05 octombrie 2019, începând cu ora 11.00:
o    Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore
o    Pentru categoria contabil autorizat o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore
o    Pentru categoria contabili autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore
o    Având în vedere faptul că sunt centre de examen în cadrul cărora sunt candidaţi care vor susţine examene la anumite discipline (absolvenți  ai programelor de masterat) se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen, pentru fiecare candidat prezent:
- 60 de minute/Contabilitate
- 60 de minute/Fiscalitate
- 60 de minute/Drept
 •  În data de 06 octombrie 2019, începând cu ora 11.00:
o    Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore
o    Având în vedere faptul că sunt centre de examen în cadrul cărora sunt candidaţi care vor susţine examene la anumite discipline (absolvenți  ai programelor de masterat) se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen, pentru fiecare candidat prezent:
- 45 de minute/Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor
- 45 de minute/Audit/Test Audit
- 45 de minute/Expertiză contabilă
- 45 de minute/Doctrina şi deontologia profesiei contabile
 
LOCAŢIA EXAMENULUI DE ACCES
CENTRU DE EXAMEN PRAHOVA: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Amfiteatrul FA3; Corp C AdresăBulevardul București 39, Ploiești
CENTRU DE EXAMEN BUCURESTI - vom reveni cu informatii
Intrarea candidaților în sala de examen se va face în intervalul orar 10:15 – 11:00 pe baza cărtii de identitate. 
Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră. 

Prelungire termen pentru depunerea dosarelor de înscriere la examenul de acces la stagiu
Pentru a veni în sprijinul candidaților care doresc să susțină examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, organizat în zilele de 5 și 6 octombrie 2019, vă facem cunoscut faptul că termenul pentru depunerea dosarelor pentru participarea la examenul de admitere la stagiu s-a prelungit, acestea putând fi preluate de filialele Corpului până la data de 19 septembrie 2019.

Ȋn atenția candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calitǎţii de expert contabil şi de contabil autorizat
 GHIDUL pentru pregǎtirea examenului de ACCES este disponibil acum ȋn format electronic pe: librarie.ceccar.ro  (Magazin - Ghid1)


 

 
 Cursuri de pregătire gratuite pentru susținerea examenului de acces la stagiu, sesiunea 5-6 octombrie 2019
 
        Pentru a veni în sprijinul candidaților la examenul de acces la stagiu, CECCAR organizează, la București, în perioada 14-19 septembrie a.c., cursuri gratuite de pregătire în vederea susținerii examenului de acces la stagiu – sesiunea 5-6 octombrie 2019.
        În cele 6 zile, lectori abilitați îi vor ajuta pe candidații la examenul de acces să se familiarizeze cu tematica pentru examen, oferindu-le o viziune de ansamblu asupra acesteia și asupra modului de pregătire în vederea promovării examenului.
        Cursurile vor oferi informații necesare în vederea asimilării cunoștințelor cerute pentru accesul la profesie, CECCAR sprijinind astfel aspiranții la profesiile de expert contabil și de contabil autorizat pentru pregătirea în vederea susținerii examenului.
        Ulterior, prin intermediul platformei online, candidații care s-au înscris pentru susținerea examenului de acces din întreaga țară vor putea parcurge cursurile de pregătire, în baza unui username si a unei parole (conturile vor fi create de către Direcția Informatică în baza adreselor de mail ale candidaților, transmise de către filiale). Parcurgerea programelor de pregătire premergătoare examenului, precum și utilizarea ca suport de studiu a publicațiilor emise de CECCAR sunt pași esențiali în asimilarea cunoștințelor necesare.
        Filiala va transmite informări cu privire la datele de la care vor fi disponibile aceste cursuri online.
       Vă remintim că termenul final pentru depunerea dosarelor și înscrierea la examenul de acces din sesiunea 5-6 octombrie a.c. este 13 septembrie 2019.
 

 
 Echivalarea disciplinelor din cadrul programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu  
 
Potrivit alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR.
 În temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR. În situaţia în care există protocoale de colaborare pentru care termenul de depunere nu a fost prelungit, prin acte adiţionale, se va avea în vedere aplicarea termenului stabilit la data încheierii protocolului de colaborare, respectiv 1 an de zile de la finalizarea programului de masterat, respectiv de la susţinerea dizertaţiei.  
 Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată AICI
 În vederea înscrierii directe la stagiu absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 30 august 2019.  Dosarele de înscriere directă la stagiu pot fi depuse în cadrul filialelor CECCAR de domiciliu (de luni până vineri între orele 09.00 – 17.00).
Concret, actele necesare înscrierii directe la stagiu, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:
 • cererea de înscriere (model Anexa);
 • diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisă de facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
 • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
 • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină vizat de medic neurolog sau psihiatru;
 • certificat de cazier judiciar, valabil;
 • curriculum vitae (model AICI);
 • copie BI/CI;
 • 3 fotografii tip buletin
 • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).
Actele trebuie prezentate în ordinea menționată, în dosar cu șină.
Taxa poate fi achitata în cadrul filialei Arges sau în contul CECCAR - IBAN RO26 RNCB 0022 0441 8094 0001 deschis la BCR Pitești.
Taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în situaţia respingerii dosarului de echivalare, a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situaţia  în care candidaţii au fost declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu.
Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară.  În acest sens, în situaţia în care protocolul de colaborare prevede susţinerea unor examene/teste de verificare acestea se vor susţine de către absolvenţii programelor de masterat cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat, în zilele de 5 si 6 octombrie 2019.
 După verificarea documentelor de echivalare, în cursul lunii septembrie, absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus, precum şi cu privire la disciplinele la care trebuie să susţină examene cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat în zilele din 5 si 6 octombrie 2019.
În concluzie, vor putea beneficia de posibilitatea înscrierii directe la stagiu absolvenţii programelor de masterat care în urma verificării dosarelor îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi absolvenţii programelor de masterat declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de admitere la stagiu la disciplinele prevăzute în protocoalele de colaborare încheiate între CECCAR şi facultăţile de profil.

 
07 iunie 2019 "Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat” este disponibil la sediul filialei ARGEȘ
Adriana Popa, coordonatorul lucrării: „Ghidul oferă o sinteză a aspectelor componente ale întregului proces de pregătire a candidatului”
R: Ne apropiem cu pași repezi de examenul de acces, programat pentru zilele de 5 și 6 octombrie a.c. Întrucât candidații au interesul să se prezinte cât mai bine la acest examen, le aducem la cunoștință că, în scurt timp, vor putea dispune de Ghidul care le va permite să-și însușească un volum important de informații corecte, actualizate, esențiale pentru succesul dorit. Ne-ar bucura ca, în calitatea dvs. de coordonator al acestei lucrări, să prezentați conținutul acesteia, cu modificările intervenite an de an....cititi tot articolul pe site-ul CECCAR 

 
 Au început înscrierile pentru Examenul de acces la profesie
  
Îți dorești să obții o titulatură cu renume care să îți ofere oportunitatea unei cariere de succes, cu realizări profesionale și câștiguri financiare competitive?
O carieră dinamică, plină de oportunități, dar și de provocări care pot fi transformate în oportunități te așteaptă dacă obții calitatea de expert contabil – o titulatură care îți poate oferi șansa de a ocupa poziții importante în cadrul companiilor. Sau, pentru început, poți opta pentru titulatura de contabil autorizat.
Calificările de expert contabil și de contabil autorizat vă oferă șansa de a desfășura activitatea atât ca liber profesionist, cât și ca antreprenor, prin înființarea de societăți de contabilitate și de expertiză contabilă. Profesionistul contabil este singurul profesionist autorizat în măsură să ofere servicii integrate în domeniile financiar-contabil și de conformare fiscală.
În zilele de 5 și 6 octombrie 2019 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – singurul organism profesional care oferă șansa obținerii calificărilor de expert contabil și contabil autorizat – organizează Examenul de acces la stagiu.
Persoanele interesate pot depune dosarele pentru înscrierea la examen la filiala CECCAR din raza domiciliului – CECCAR are sedii în toate cele 42 de județe, astfel că vă rugăm să vă adresați celei mai apropiate filiale pentru a primi toate informațiile cu privire la modalitățile de a deveni expert contabil sau contabil autorizat.
Dosarul va conține:
  
Expert contabil:
-         Cerere tip conform model click aici
-         Certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină, ștampilat de neurolog / psihiatru; (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
-         Curriculum vitae conform model; click aici
-         Cartea de identitate-copie
-         Copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
-         Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
-         3 fotografii tip buletin
-        Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 
 
Contabil autorizat:
-         Cerere tipconform model click aici;
-         Certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
-         Curriculum vitae conform model; click aici
-         Cartea de identitate-copie
-         Copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;
-         Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
-         3 fotografii tip buletin;
-         Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plății).
 
 
În cazul depunerii dosarelor cu mai mult de 6 luni înainte de susținerea examenului, vă rugăm să aveți în vedere să prezentați în termen certificatul medical și certificatul de cazier judiciar, astfel încât acestea să fie valabile la data examenului.
Mai multe informații puteți afla de pe site-ul CECCAR.

Termenul limita de depunere a dosarelor 13 septembrie 2019.
 

 În atenția candidaților la stagiu - octombrie 2018
  
  S-a afisat situaţia rezultatelor obţinute în urma analizei contestațiilor aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil și contabil autorizat, organizat în zilele de 6 şi 13 octombrie 2018, validate de comisia de reexaminare.
 

 
  ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE ACCES STAGIU
SESIUNEA 06 – 13 OCTOMBRIE 2018  
 
 Examenul din data de 13.10.2018 se va desfășura începând cu ora 11:00, având o durată de 3 ore pentru categoria Experți contabili și 4 ore pentru categoria Contabili autorizați care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil, conform listelor de mai jos:   
 1. Filiala CECCAR București (parter) - Amfiteatru Trancu Iași -  Click aici
 2. Sediul Central - CECCAR România (etaj 4) – Sala Spiridon Iacobescu – Click aici
 3. Universitatea Nicolae Titulescu, Calea Văcarești nr. 185 (Parter) – Amfiteatrul nr. 7  - Click aici
Intrarea candidaților în sala de examen se va face în intervalul orar 10:00 – 11:00 pe baza cărtii de identitate. 
Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră. 
 

 
Accesul la stagiu - centru de examen București
 Examenul din data de 06.10.2018 se va desfășura începând cu ora 11:00, având o durată de 3 ore, conform listelor de mai jos:  
 1. Filiala CECCAR București (parter) - Amfiteatru Trancu Iasi -  Clik aici
 2. Sediul Central - CECCAR România (etaj 4) – Sala Spiridon Iacobescu – Clic aici
 3. Universitatea Nicolae Titulescu, Calea Văcaresti nr. 185 (Parter) – Amfiteatrul nr. 7  - Clik aici
 
Intrarea candidaților în sala de examen se va face în intervalul orar 10:00 – 11:00 pe baza cărtii de identitate. 
Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră.
 

 
Accesul la stagiu - centru de examen Prahova

Informaţii privind examenul de acces la stagiu sesiunea 06 –13 octombrie 2018
CENTRUL PRAHOVA
Examenul se va desfasura la Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti, Bdul. Bucureşti nr.39, ora 11.00 la amfiteatrul FA1, corpul C parter. (vă veţi  prezenta ȋncepând cu orele 10.00 cu actul de identitate, pix, calculator simplu de birou şi plan de conturi).
 * pentru experţii contabili
 În ziua de 06 octombrie 2018 se va susţine o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore;
În ziua de 13 octombrie 2018 se va susţine o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrină şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore;
 pentru contabilii autorizaţi
În ziua de 06 octombrie 2017 se va susţine o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept cu o durată de 3 ore;
 pentru contabilii autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice
În ziua de 13 octombrie 2018, se va susţine o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore;
Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră.


 
  Dosarele pentru înscriere la EXAMENUL de ACCES 
se pot depune la sediul filialei CECCAR ARGEȘ
 
până la data de 14 septembrie 2018, ora 17.00 !
 

 
07.09.2018 
Programa aferentă examenului de acces la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil 
Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil
 
Programa aferentă examenului de acces la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat
Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat

 
 26.07.2018
Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil
Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil

* Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice.
 
Programa aferentă examenului de acces la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat
Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat

* Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice.
 

 
20.07.2018
 În atenția candidaților la examenul de acces 2018 !
În data de 30 iulie 2018, ora 16.00 sunteți invitați la sediul CECCAR filiala Argeș din Pitești, strada Constantin Brâncoveanu nr.4 pentru a vă oferi clarificări privind înscrierea la examenul de acces și desfășurarea stagiului, precum și informații cu privire la cursurile de pregătire pentru  examenul de admitere la stagiu care vor fi realizate în funcție de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate.
 

 
20.07.2018
 
 Sesiuni de examen de acces la stagiu 2018
Examenul de admitere la stagiu se va organiza în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018 dupa cum urmeaza:
 • În ziua de 06 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
 • În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;
 • În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil;

Potrivit art. 7, alin . 1 şi 2 din H.G. 227/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si contabil autorizat, înscrierea la examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat se face pe baza unei cereri (...) care se depune la sediul filialei Corpului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul. În cererea de înscriere candidatul îşi va exprima opţiunea pentru un centru de examen. În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi,  examenul se va susține în centrul la care va fi arondată filiala lor de domiciliu.
 

 Dosarul de înscriere la examenul de acces la stagiu
a) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente: 
  • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina(ștampilată de neurolog / psihiatru);
  • cartea de identitate (copie),
  • curriculum vitae;
  • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licenta recunoscuta de Ministerul Educatiei Naţionale;
  • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
  • 3 fotografii tip buletin;
  • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). 
   
   b) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente: 
  • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina (ștampilată de neurolog / psihiatru);
  • curriculum vitae;
  • cartea de identitate (copie),
  •  copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii medii, cu diploma de bacalaureat, recunoscuta de Ministerul Educatiei Naţionale;
  • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
  • 3 fotografii tip buletin;
  • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).    
   
  Concret, actele necesare inscrierii sunt:  

  • cererea de inscriere si CV conform modelului (vezi Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr.227/2008);
  • cartea de identitate (copie),
  • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (stampilata de neurolog / psihiatru);
  • fotocopie legalizata de pe diploma de studii recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
  • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
  • 3 fotografii tip buletin;
  • dovada achitării taxei de înscriere.    

Actele trebuie prezentate in ordinea mentionata, in dosar cu sina si se depun la Filiala în raza căreia aveţi domiciliul în perioada 01 august-14 septembrie 2018.  
 Conținutul dosarului pentru înscrierea la examen poate fi consultat și pe site-ul CECCAR la link-ul: http://ceccar.ro/ro/?page_id=963.

 
 12 IUNIE 2018
  Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat 
CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire:
Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VII-a, revizuită
Lucrarea conține exemple ilustrative pentru verificarea cunoștințelor candidaților în domeniile contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile și expertiză contabilă.
Lucrarea a fost revizuită și adăugită anual, iar pe parcurs a fost îmbogățită cu întrebări, exerciții și studii de caz.
 

   06 IUNIE 2018 
  Echivalarea disciplinelor din cadrul programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu  
 
Potrivit alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR.
 În temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR. În situaţia în care există protocoale de colaborare pentru care termenul de depunere nu a fost prelungit, prin acte adiţionale, se va avea în vedere aplicarea termenului stabilit la data încheierii protocolului de colaborare, respectiv 1 an de zile de la finalizarea programului de masterat, respectiv de la susţinerea dizertaţiei.  
Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată AICI
 
În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la  1 ianuarie 2019, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 03 septembrie 2018.
Dosarele de înscriere directă la stagiu pot fi depuse în cadrul filialelor CECCAR de domiciliu sau la sediul Central al CECCAR din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00).
Concret, actele necesare înscrierii directe la stagiu, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:
 • cererea de înscriere (model Anexa);
 • diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisă de facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
 • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
 • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină (ștampilată de neurolog / psihiatru);
 • certificat de cazier judiciar, valabil;
 • curriculum vitae (model AICI);
 • copie BI/CI;
 • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).
Taxa poate fi achitata în cadrul filialelor de domiciliu, la casieria Sediului Central al CECCAR sau în contul CECCAR nr. RO26 RNCB 0022 0441 8094 0001 BCR Pitești.
Actele trebuie prezentate în ordinea menționată, în dosar cu șină.
În temeiul, Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 18/437 din 10 februarie 2018, taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în situaţia respingerii dosarului de echivalare, a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situaţia  în care candidaţii au fost declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu.
Precizări privind îndeplinirea cerinţelor de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu, pentru anul 2018.
 Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară.
 În acest sens, în situaţia în care protocolul de colaborare prevede susţinerea unor examene/teste de verificare acestea se vor susţine de către absolvenţii programelor de masterat cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat, în zilele de 6 şi 13 octombrie 2018.
 După verificarea documentelor de echivalare, în cursul lunii septembrie, absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus, precum şi cu privire la disciplinele la care trebuie să susţină examene cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat în zilele din 6 şi 13 octombrie 2018.
 În concluzie, vor putea beneficia de posibilitatea înscrierii directe la stagiu absolvenţii programelor de masterat care în urma verificării dosarelor îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi absolvenţii programelor de masterat declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de admitere la stagiu la disciplinele prevăzute în protocoalele de colaborare încheiate între CECCAR şi facultăţile de profil.
 

 
 Examenul de acces la stagiu
 

 
 
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009